ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO POPPYBIRD 2020|2021 GEBOORTEKAARTJES

Prijzen:
De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro’s. De prijzen voor de geboortecollectie zijn inclusief 21% btw, drukkosten en verzendkosten en exclusief eventuele extra’s als enveloppen en sluitzegels. Bij de kaartjes die afgebeeld staan met accessoires zoals een label|houten detail zijn de prijzen inclusief deze accessoires.
Het aanpassen van teksten/gedichten/lettertypes en kleur van letters is ingegrepen in de kaart prijzen. Ook de opmaak in een ander formaat is inbegrepen.
Studio Poppybird behoudt zicht het recht voor om de op de website vermelde prijzen op elk gewenst moment te wijzigen.
De producten worden echter gefactureerd op basis van de tarieven die van toepassing waren op het moment van bestelling.
De verkoopprijzen zijn degressief (de prijs daalt per eenheid bij grotere bestellingen).
De drukkosten en verzendkosten zijn hierbij inbegrepen.
Indien enveloppen vooraf geleverd moeten worden is dit gratis voor Nederlandse klanten. Helaas bied het postorderbedrijf PostNL geen service aan om een klein pakket naar het buitenland te versturen tegen een gereduceerd tarief. Om deze reden is voor Belgische klanten er een kleine meerprijs op de enveloppen om deze op voorhand te versturen. Wil je deze kosten liever vermijden, laat de enveloppen dan mee sturen met de geboortekaartjes. Studio Poppybird betreurt dat hier nog geen oplossing voor is maar zal zeker proberen voor de toekomst hier een oplossing voor te vinden.

Website en annulering:
Studio Poppybird streeft ernaar om haar website continue toegankelijk te houden, maar is niet aansprakelijk in geval van overmacht door technische redenen of onderhoud.
De klant erkent de technische beperkingen met betrekking tot het internet, voornamelijk wat betreft de raadpleging van informatie, de overdracht van bestanden en de risico’s hieraan verbonden, te kennen.
Annulering is mogelijk. Hou hierbij wel rekening ermee dat er een vergoeding in rekening wordt gebracht van het aanpassen van de kaart en maken van de proefdruk. Deze vergoeding bedraagt € 25,-
Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de reeds betaalde bestelling of als je nog niet hebt betaald in rekening gebracht middels een factuur. Annulering van geboortekaartjes kan dus alleen op het moment dat er nog geen producten zijn verstuurd en er alleen een digitale proef gemaakt is.
Een ontwerp op maat gemaakt kan alleen, tijdens de schetsfase, geannuleerd worden. Het kost veel tijd om een kaartje op maat te maken en een annulering kan daarom alleen op het moment dat er alleen een eerste schets is gemaakt. Ook hier wordt er een vergoeding van € 25,- berekend.

Eerste bestel Informatie:
Collectie geboortekaarten kunnen rechtstreeks in de shop besteld worden. Het is aan de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat indien enveloppen besteld worden er correct wordt aangegeven tijdens het bestelproces of de opdrachtgever de enveloppen vooraf of samen met de geboortekaarten wenst te ontvangen. De juiste maat wordt geleverd door Studio Poppybird passende bij de maat van de geboortekaart. Het is van belang dat de opdrachtgever de juiste gegevens doorgeeft tijdens het bestelproces zoals het juiste adres.
Er zijn meerdere betaalmethodes ter beschikking: KLARNA EN MOLLIE
-
De bestelling wordt pas behandeld als de betaling voldaan en goedgekeurd is door uw bank.
Bij een bankoverschrijving of betalen op factuur wordt er pas gestart met het aanpassen en de digitale proef op het moment dat de betaling is ontvangen. Het is van belang dat de opdrachtgever de juiste gegevens doorgeeft tijdens het bestelproces zoals het juiste adres en een contact mogelijkheid (mail en/of telefoonnummer). I
Na het plaatsen van de order neemt Studio Poppybird binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling en ontvangen van de betaling contact op met de digitale proefdruk. Het is dan ook van belang dat opdrachtgever tijdig reageert op Studio Poppybird om zeker te zijn van een tijdige aanpassing van de kaart. Studio Poppybird stuurt altijd een digitale proef van zowel de eerste als elke volgende aanpassing. De opdrachtgever is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.

Na de geboorte:
Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever na de geboorte zo spoedig als mogelijk de correcte gegevens van het kindje door te geven via: whats app of sms (of indien niet anders mogelijk mail)
Studio Poppybird stuurt ter controle altijd een laatste definitieve digitale versie van de kaart. De opdrachtgever is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. Studio Poppybird is na akkoord van de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.

Controles:
Studio Poppybird is niet verantwoordelijk voor fouten in tekst en spelling. De kleur van het beeldscherm kan afwijken van kleur bij de drukker. Dat is de reden dat er op het moment dat de digitale proef akkoord is er een proefdruk op papier wordt verzonden.
Wanneer de opdrachtgever een foto/gedichtje/tekst aanlevert, wordt er vanuit gegaan dat deze is vrijgegeven voor gebruik en de rechten zijn betaald. Wanneer dit niet zo is, is de opdracht gever zelf aansprakelijk voor eventuele auteursrechtelijke claims.

Proefdrukken:
Studio Poppybird verstuurt na het goedkeuren van de digitale proefdruk, een papieren proefdruk. Mocht een klant gebruik willen maken van een tweede proefdruk dan kan dit tegen een vergoeding van € 9.95. Geboortekaartjes met speciale druktechnieken zoals foliedruk, cacheren en reliëf worden zonder deze druktechniek als proef verzonden.
Het is mogelijk een proef box te bestellen waarin een aantal kaarten opgenomen zijn om de kleur en papier soorten beter te kunnen beoordelen. De prijs van deze box is € 3,95 voor de box en de verzendkosten zijn kosteloos. Bij deze box ontvangt de klant een voucher waarmee deze kosten als korting worden berekend indien de klant besluit een bestelling van geboortekaarten te plaatsen.

Levertijden:
Voor enveloppen vooraf: op het moment dat de digitale proefdruk en papieren proefdruk helemaal naar wens zijn worden de enveloppen besteld. Dit zodat er altijd nog kan worden besloten een andere kleur te kiezen zodra de klant de kaart heeft gezien. Zodra deze door mij zijn ontvangen worden deze aan de klant verzonden middels een kosteloos pakketje. Helaas bied het postorderbedrijf PostNL geen service aan om een klein pakket naar het buitenland te versturen tegen een gereduceerd tarief. Om deze reden is voor Belgische klanten er een kleine meerprijs op de enveloppen om deze op voorhand te versturen. Gemiddeld 3 werkdagen vanaf bestelling tot bezorging.

Sluitzegels:
Worden indien de enveloppen op voorhand geleverd worden meegestuurd met de enveloppen.

Geboortekaartjes:
Het is heel erg begrijpelijk dat men zo snel mogelijk de prachtige kaarten in handen wil hebben. Maar haastige spoed is naar de mening van Studio Poppybird bij iets dat perfect moet zijn zelden goed. Studio Poppybird levert altijd een geheel verzorgd product af dat van a tot z tot in de puntjes in orde is.
Op het moment na de geboorte en het ontvangen van de geboortegegevens wordt er dezelfde werkdag of hooguit een werkdag later nog de laatste digitale controle proef klaar gemaakt. Zodra deze is goedgekeurd wordt de bestelling doorgegeven aan de vaste drukker.
De levertijden van de geboortekaarten zijn mits de gegevens voor 12.00 uur op een werkdag zijn doorgegeven 2-3 werkdagen. Drukwerk wordt mits voor 12.00 uur besteld dezelfde werkdag gedrukt en binnen 1-2 werkdagen geleverd bij Studio Poppybird. Er bestaat de mogelijkheid na afspraak deze af te halen in Brunssum. Bij verzending zal de order of dezelfde werkdag of de daarop volgende werkdag verzonden worden aan de opdrachtgever.
Bij geboortes op zaterdag en zondag wordt het drukwerk op maandag gedrukt en op dinsdag geleverd. Is er spoed bij de levering kan er na afspraak voor gekozen worden het drukwerk rechtstreeks vanaf de drukker te leveren (dit scheelt 1 werkdag).
Studio Poppybird besteedt grote zorg aan de bestelling van de opdrachtgever en verzendt met liefde en zorgvuldigheid.
De drukker verzendt het drukwerk via DHL en Studio Poppybird via POST NL. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan DHL en POST NL kan Studio Poppybird hierop geen invloed meer uitoefenen. Studio Poppybird kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Mocht er echter een probleem met de levering zijn zal Studio Poppybird alles in het werk stellen om een goede oplossing te vinden.

Beschadiging bij transport:
Eventuele problemen tijdens het transport van uw bestelling (beschadiging of verlies) dienen binnen 4 werkdagen via
info@studiopoppybird.nl gemeld te worden.

Liefdevol verpakt:
Alle producten van Studio Poppybird worden door mij persoonlijk met de hand en vooral met heel veel zorg en liefde gemaakt. Elke bestelling wordt dan met net zoveel liefde en zorg verpakt en verzonden.

Logo/naamsvermelding:
Studio Poppybird vermeldt klein en gepast op de achterzijde van de kaart haar naam.
Plaatsing op social media en portfolio:
Studio Poppybird behoudt het recht ontwerpen te plaatsen op social media met inachtneming van de privacy (afscherming van adresgegevens, telefoonnummers en bankgegevens).
Retourneren:
Dit is helaas niet mogelijk gezien de kaartjes op maat zijn gemaakt.

Algemeen Copyright:
Op alle afbeeldingen, illustraties, teksten op deze website berust copyright. Geen enkele afbeelding, foto, product, illustraties mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Poppybird. Het gebruiken voor eigen/andere doeleinden is niet toegestaan.
Wil je graag iets delen? Vermeld dan altijd www.studiopoppybird.nl

AANVULLENDE VOORWAARDEN 2020|2021 LOGO`S | BRANDING | ONTWERPEN OP MAAT
Schets en levertijd:
Voor het starten van het maken van een ontwerp wordt er een levertijd afgesproken.
Deze levertijd zal gehanteerd worden tenzij de illustrator door onvoorziene omstandigheden (ziekte/overlijden in familie) de afgesproken deadline niet kan halen.
De illustrator zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren en zoeken naar een geschikte oplossing.
Indien vertraging ontstaat door het niet tijdig reageren op schetsen of uitwerkingen vanuit opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever en kan er vertraging ontstaan en de deadline opschuiven.
Er zijn 5 schetsrondes inbegrepen in de overgekomen offerteprijs. Ondanks dat klanttevredenheid hoog aangeschreven staat is duidelijkheid hierin van groot belang.
Daarom is de illustrator genoodzaakt een toeslag te berekenen voor extra schetsrondes van €25,- incl. 21% btw per extra schetsronde. Het is dan ook aan te raden voor de start van de schetsfase zo goed mogelijk de wensen kenbaar te maken aan de illustrator.
Voor de start van de schetsfase wordt er een aanbetaling gevraagd van 35% van het ontwerpbedrag (exclusief drukwerk kosten). De rest betaling dient ontvangen te zijn alvorens het product zonder watermerk verzonden zal worden.

Annuleringen:
Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk.
Veranderingen in ontwerpen en auteursrechten:
Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen. De naam van de illustrator moet op passende wijze bij een publicatie vermeld worden. Het auteursrecht blijft bij de illustrator tenzij anders vooraf afgesproken. Mocht de opdrachtgever de ontwerpen en illustraties voor andere, dan afgesproken doeleinden willen gebruiken, dient dit eerst schriftelijk goedgekeurd te worden door illustrator. In de meeste gevallen is er sprake van een basislicentie, dit betekent dat de opdrachtgever het ontwerp alleen voor de afgesproken uiting kan gebruiken; bijvoorbeeld poster, boek, of ansichtkaart.
Mocht de opdrachtgever de illustraties later nog eens willen gebruiken voor andere producten, is zij verplicht de illustrator een licentiebedrag te betalen, dit betreft een licentiepercentage van 50% van het ontwerpbedrag.

Logo/naamsvermelding:
De illustrator zet op elk ontwerp klein haar logo, tenzij anders is afgesproken in overleg. Dit is niet van toepassing op branding en logo’s.
Controles:
De illustrator is niet verantwoordelijk voor tekstfouten en spellingsfouten.
• Producten op voorraad worden verzonden binnen 1/2 werkdagen na ontvangst betaling
• Producten op maat gemaakt zie levertijden bij elk product
• Elk product wordt liefdevol verpakt verzonden met een lieve attentie
• Verzendkosten vanaf €4,- voor Nederland en €9,- voor België.(afhankelijk van product en bestelling)
• Veilig betalen met diverse betrouwbare betaalmethodes (Bij gebruik maken van overschrijving wordt het product pas verzonden nadat de betaling is ontvangen).

Liefdevol verpakt:
Alle producten van Studio Poppybird worden door mij persoonlijk met de hand en vooral met heel veel zorg en liefde gemaakt.
Elke bestelling wordt dan ook met net zoveel liefde en zorg verpakt en verzonden.
Verzending:
Reguliere bestellingen worden verzonden met PostNL en voor België Bpost.

Retourneren:
Het is alleen mogelijk om een niet op maat gemaakt product te retourneren.
Op maat gemaakte producten kunnen niet geretourneerd worden, maar indien je niet tevreden bent over het geleverde product zal ik wel alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen. Klant tevredenheid staat voorop.
Wil je een niet op maat gemaakt product retourneren? Stuur dan binnen 3 dagen na ontvangst een mailtje naar
info@studiopoppybird.nl met daarin:
• jouw ordernummer;
• het artikel dat je wil retourneren;
• reden van retour (niet verplicht, maar dan kan ik kijken hoe ik je tevreden kan maken)
• het bankrekening en de persoonsgegevens waarop het aankoopbedrag kan worden teruggestort.
Ik zal je dan vervolgens een bevestiging van je retourmelding sturen. Zorg dat de producten onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten.

Retour-adres:
Studio Poppybird / ABCstraat 14 / 6446AH / Brunssum
De kosten voor het retour zenden zijn voor eigen rekening.
Binnen 7 dagen na ontvangst van je geretourneerde producten zal het verschuldigde aankoopbedrag worden teruggestort op je rekening. Dit gebeurt echter alleen als de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn.
Je hebt tot 14 dagen om je retourmelding te mailen naar mij en vervolgens heb je het wettelijke recht om binnen 14 dagen de artikelen naar mij te sturen.

Algemeen Copyright:
Op alle afbeeldingen, illustraties, teksten op deze website berust copyright. Geen enkele afbeelding, foto, product, illustraties mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Poppybird. Het gebruiken voor eigen/andere doeleinden is niet toegestaan.

AANVULLENDE VOORWAARDEN 2020|2021 SHOP
Verzending:
• Producten op voorraad worden verzonden binnen 1/2 werkdagen na ontvangst betaling
• Producten op maat gemaakt zie levertijden bij elk product
• Elk product wordt liefdevol verpakt verzonden met een lieve attentie
• Verzendkosten vanaf €4,- voor Nederland en €9,- voor België.(afhankelijk van product en bestelling)
• Veilig betalen met diverse betrouwbare betaalmethodes (Bij gebruik maken van overschrijving wordt het product pas verzonden nadat de betaling is ontvangen).

Liefdevol verpakt:
Alle producten van Studio Poppybird worden door mij persoonlijk met de hand en vooral met heel veel zorg en liefde gemaakt.
Elke bestelling wordt dan ook met net zoveel liefde en zorg verpakt en verzonden.
Verzending:
Reguliere bestellingen worden verzonden met PostNL en voor België Bpost.
Retourneren:
Het is alleen mogelijk om een niet op maat gemaakt product te retourneren.
Op maat gemaakte producten kunnen niet geretourneerd worden, maar indien je niet tevreden bent over het geleverde product zal ik wel alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen. Klant tevredenheid staat voorop.
Wil je een niet op maat gemaakt product retourneren? Stuur dan binnen 3 dagen na ontvangst een mailtje naar
info@studiopoppybird.nl met daarin:
• jouw ordernummer;
• het artikel dat je wil retourneren;
• reden van retour (niet verplicht, maar dan kan ik kijken hoe ik je tevreden kan maken)
• het bankrekening en de persoonsgegevens waarop het aankoopbedrag kan worden teruggestort.
Ik zal je dan vervolgens een bevestiging van je retourmelding sturen. Zorg dat de producten onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten.

Retour-adres:
Studio Poppybird / ABCstraat 14 / 6446AH / Brunssum
De kosten voor het retour zenden zijn voor eigen rekening.
Binnen 7 dagen na ontvangst van je geretourneerde producten zal het verschuldigde aankoopbedrag worden teruggestort op je rekening. Dit gebeurt echter alleen als de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn.
Je hebt tot 14 dagen om je retourmelding te mailen naar mij en vervolgens heb je het wettelijke recht om binnen 14 dagen de artikelen naar mij te sturen.

Algemeen Copyright:
Op alle afbeeldingen, illustraties, teksten op deze website berust copyright. Geen enkele afbeelding, foto, product, illustraties mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Poppybird. Het gebruiken voor eigen/andere doeleinden is niet toegestaan.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2023 studiopoppybird | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel